PPA CONTROLL
Špecialista - technik BOZP pre holding PPA CONTROLL

PPA CONTROLL • Bratislava, Slovensko

Informácie

Plný úväzok

1600 - 2270 EUR

Kontaktná osoba

Zuzana Valachová

Náborový pracovník
O pozícii

Informácie o pracovnom mieste


Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • zabezpečovanie plnenia legislatívnych požiadaviek v Skupine PPA CONTROLL,
 • stanovenie bezpečnostných pravidiel a pokynov súvisiacich s vykonávanými činnosťami na jednotlivých útvaroch a pracoviskách spoločností Skupiny PPA CONTROLL,
 • metodické usmerňovanie pracovníkov,
 • zisťovanie, posudzovanie a hodnotenie nebezpečenstiev, rizík a ohrození, ktoré sa pri práci a v súvislosti s ňou môžu vyskytnúť na pracoviskách a v rámci pracovnej skupiny,
 • zisťovanie, posudzovanie a hodnotenie zdrojov a príčin vzniku pracovných úrazov, iných úrazov, chorôb z povolania, nebezpečných udalostí a závažných priemyselných havárií,
 • vypracovávanie internej a externej dokumentácie v oblasti BOZP a PO, vedenie príslušných záznamov,
 • komunikáciu so štátnymi orgánmi,vykonávanie výchovy a vzdelávania pracovníkov,
 • kontrolovanie stavu pracovísk, dodržiavanie bezpečnostných požiadaviek (predpisov, pravidiel, smerníc, a pod.), prideľovania a používania OOPP, vykonávania preventívnych lekárskych prehliadok, dodržiavania podmienok odbornej spôsobilosti na prácu, funkcie a spoľahlivosti ochranných, zabezpečovacích a havarijných systémov,
 • predkladanie informácií o stave a vývoji BOZP a PO na pracoviskách, rozborov a analýz zamestnávateľovi

Zamestnanecké výhody, benefity

 • práca v stabilnej spoločnosti s dlhoročnou tradíciou,
 • plne hradené stravné lístky,
 • príspevok na dopravu,príspevok na DDS,
 • flexibilný pracovný čas,
 • deň zdravia, športový deň,
 • deň voľna navyše pri svadbe,
 • príspevok pri narodení dieťaťa,
 • deň voľna pre rodičov prváčikov v 1. deň školského roka,
 • karta MULTISPORT,
 • podniková chata v Štrbe,
 • jazykové vzdelávanie,
 • odborné vzdelávanie.

Požiadavky na zamestnanca


Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa


Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)


Ostatné znalosti

Microsoft Outlook - Pokročilý

Microsoft Excel - Pokročilý

Microsoft Word - Pokročilý

Vodičský preukaz

B


Prax na pozícii/v oblasti

bezpečnostný technik, technik požiarnej ochrany


Počet rokov praxe

2


Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • bezpečnostný technik,
 • technik požiarnej ochrany,
 • interný audítor ISO 45001,
 • vysoká znalosť legislatívnych požiadaviek v oblasti BOZP a PO,
 • znalosť požiadaviek vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.